צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


Personal - A
Space : 250 MB
Traffic : Unlimited
Email Account : Unlimited
Subdomain : Unlimited
Domain Addons : Unlimited
Package Upgrade : Yes
FTP Account : Unlimited
POP3 : Yes
Webmail : Yes
MySQL : Yes
Rp.180.000,00 שנתי
Rp.320.000,00 דו- שנתי
Rp.450.000,00 מדי שלוש שנים
Personal - B
Space : 500 MB
Traffic : Unlimited
Email Account : Unlimited
Subdomain : Unlimited
Domain Addons : Unlimited
Package Upgrade : Yes
FTP Account : Unlimited
POP3 : Yes
Webmail : Yes
MySQL : Yes
Rp.300.000,00 שנתי (דומיין בחינם)
Rp.550.000,00 דו- שנתי (דומיין בחינם)
Rp.790.000,00 מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)
Personal - C
Space : 1000 MB
Traffic : Unlimited
Email Account : Unlimited
Subdomain : Unlimited
Domain Addons : Unlimited
Package Upgrade : Yes
FTP Account : Unlimited
POP3 : Yes
Webmail : Yes
MySQL : Yes
Rp.480.000,00 שנתי (דומיין בחינם)
Rp.920.000,00 דו- שנתי (דומיין בחינם)
Rp.1.300.000,00 מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)
Bisnis - Silver
Space : 2000 MB
Traffic : Unlimited
Email Account : Unlimited
Subdomain : Unlimited
Domain Addons : Unlimited
Package Upgrade : Yes
FTP Account : Unlimited
POP3 : Yes
Webmail : Yes
MySQL : Yes
Rp.600.000,00 שנתי (דומיין בחינם)
Rp.1.150.000,00 דו- שנתי (דומיין בחינם)
Rp.1.550.000,00 מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)
Bisnis - Gold
Space : 4000 MB
Traffic : Unlimited
Email Account : Unlimited
Subdomain : Unlimited
Domain Addons : Unlimited
Package Upgrade : Yes
FTP Account : Unlimited
POP3 : Yes
Webmail : Yes
MySQL : Yes
Rp.800.000,00 שנתי (דומיין בחינם)
Rp.1.500.000,00 דו- שנתי (דומיין בחינם)
Rp.2.100.000,00 מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)
Bisnis - Diamond
Space : 8000 MB
Traffic : Unlimited
Email Account : Unlimited
Subdomain : Unlimited
Domain Addons : Unlimited
FTP Account : Unlimited
POP3 : Yes
Webmail : Yes
MySQL : Yes
Rp.1.200.000,00 שנתי (דומיין בחינם)
Rp.2.200.000,00 דו- שנתי (דומיין בחינם)
Rp.3.000.000,00 מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)